Gehe zum Inhalt, überspringe Menüs

 

De mens centraal

Gezond worden in de EUREGIO-KLINIK

Per jaar komen er ongeveer 20.000 patiënten voor opname naar de EUREGIO-KLINIK en worden er meer dan 40.000 mensen poliklinisch behandeld. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft het ziekenhuis na voltooiing van de tweede bouwfase 525 bedden in elf specialistische afdelingen en vier open afdelingen tot haar
beschikking. Met ongeveer 1200 medewerkers is de EUREGIO-
KLINIK een van de grootste werkgevers in de regio. Deze medewerkers treden de patiënten en hun verwanten altijd met competentie, vriendelijkheid en toewijding tegemoet.

Met de integratie van de tot nu toe aan de Hannoverstraße ondergebrachte afdelingen is er een ziekenhuis ontstaan dat, dankzij een heldere structuur en een duidelijke indeling van bedden en functies, korte en heldere lijnen voor patiënten en medewerkers garandeert. Op de begane grond bevinden zich nu de centrale patiëntenopname (Zentrale Patientenaufnahme; ZPA) voor acute opname en noodgevallen, de dienst van artsen die met een ziekenfonds samenwerken (Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung - KVD) en de afdeling radiologie. Op de eerste etage zijn de afdelingen voor interne geneeskunde en neurologie gehuisvest, terwijl de chirurgische afdelingen zich op de tweede etage bevinden. Op de derde etage zijn het nieuwe moeder-kindcentrum met kinderkliniek, intensieve zorg voor kinderen en de afdelingen voor vrouwengeneeskunde en geboortehulp, palliatieve zorg en pijntherapie ondergebracht.

Per 1 januari 2013 is de afdeling radiologie onderdeel geworden van het medisch verzorgingscentrum (MVZ) van de EUREGIOKLINIK. Daarnaast wordt er in het MVZ ook psychotherapie aangeboden.

De EUREGIO-KLINIK heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend medisch centrum in de EUREGIO. De behandeling van neurologische patiënten, de intensieve verzorging van ernstig zieken en de specialisatie op het gebied van cardiologische behandelingen zijn slechts een paar voorbeelden van de uitstekende ziekenverzorging van het ziekenhuis. Daarbij geldt innovatieve techniek in specialistische afdelingen altijd als uitgangspunt voor een snelle en zekere diagnose en een hoogwaardige therapie. Aan de hand van een systematisch kwaliteitsmanagementsysteem weet de EUREGIO-KLINIK haar claim van topkwaliteit op alle gebieden iedere keer weer waar te maken.

De beide oorspronkelijke ziekenhuizen die nu samen de EUREGIOKLINIK vormen, kunnen terugkijken op een bijna honderdjarige geneeskundige traditie waarin, met alle innovaties en de inzet van de nieuwste medische technieken, de mens altijd centraal is blijven staan. Naast de medische verzorging zetten de artsen en de verpleegteams zich altijd met zorg en toewijding in voor de aan hun toevertrouwde patiënten, waarbij iedereen er altijd op mag rekenen als mondige persoonlijkheid behandeld te worden. Zo wordt tijdens arts-patiëntgesprekken altijd in heldere bewoordingen uitgebreid over het ziektebeeld en de te volgen therapieën gesproken en worden beslissingen gemeenschappelijk genomen.

Het doel is een optimale medische behandeling en een verhoging van de patiënttevredenheid.

De EUREGIO-KLINIK is een grensoverschrijdend gezondheidscentrum voor de hele EUREGIO, veel van onze medewerkers spreken dan ook uitstekend Nederlands. Velen spreken daarnaast nog andere talen en zijn altijd graag bereid dingen voor u te vertalen.